Mycket liten del av utländska investeringar hamnar i skiljedomstol

Antalet traktat som skyddar internationella investeringar uppgår till tusentals. Det är därför lätt att tro att ISDS, som ingår i den övervägande majoriteten av dessa, är ett vanligt förekommande fenomen i relationen mellan investerare och stater. Siffrorna pekar dock i motsatt riktning.

På World Investment Forum i Geneve, nyligen organiserat av FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD), lyftes relationen mellan investeringsflöden och tvistelösning fram. Den totala summan av utländska direktinvesteringar, populärt sammanfattat på engelska som ”FDI”, uppgår till 26 biljoner dollar. Detta kan jämföras med att under de cirka 50 år som ISDS funnits i dess moderna form har 273 kända fall hittills avgjorts. Knappt hälften av dessa har gått till statens fördel och en fjärdedel förlikts. Cirka 90 fall återstår där en skiljedom avgjorts till investerarens fördel. Mycket få av dessa har upplevts som kontroversiella. Dessutom har få – kanske framförallt med undantag för sommarens stora dom mot Ryssland efter expropriationen av Yukos  - handlat om större summor, särskilt jämfört med värdet av FDI.

På mötet i Geneve framhölls också av Mexikos delegat att om man jämför de enorma vinster som ett land gör genom att attrahera utländska investeringar med de risker och kostnader det innebär att vara svarandepart i ISDS-processer så är det, på det stora hela, en väldigt bra affär för landet i fråga. Då ska man veta att Mexico varit part i många ISDS-förfaranden, men alltså ändå anser att fördelarna med att attrahera utländska investeringar väger över. Dessutom konstaterade den mexikanska delegaten att erfarenheterna från de tvister Mexiko varit inblandat i kunnat leda till bättre regleringar i värdlandet. En positiv spill-over effekt helt enkelt.

Varje år görs enormt många investeringar av såväl små och medelstora, som väldigt stora företag. Ytterst få av dessa investeringar leder till några som helst problem. Och för de investerare som får problem går det nästan alltid att hitta en lösning på informell väg mellan parterna, genom samtal eller förhandlingar. Att ta till ISDS är något som görs i undantagsfall, när inga andra alternativ kvarstår. Sett som en del i det enorma värdet av FDI är de värden som varit föremål för ISDS-domar försvinnande små.