Sverige skriver under FN-konventionen om transparens i investeringstvister

isdsqaSverige var en av åtta stater som skrev under den så kallade Mauritius-konventionen när den öppnade för undertecknande den 17 mars 2015. Genom att skriva under konventionen uttryckte staterna sitt samtycke att tillämpa FN:s handelsrättskommissions regler om öppenhet och transparens i ISDS-processer (UNCITRAL Transparency Rules).

Vi har skrivit om dessa transparensregler förut (här och här), och då betonat att de kommer att leda till att ISDS kan bli mer transparent än någon annan tvistlösningsprocess, inklusive domstolsförfarande. Reglerna innebär en långtgående transparens: exempelvis ska alla dokument göras tillgängliga för allmänheten, förhandlingar kan komma att videosändas via internet, och utomstående parter som NGOs kan tillåtas att skriva inlagor i förfarandet.

Alla investeringstraktat som ingås efter det att transparensreglerna trädde i kraft i april 2014 omfattas redan av dem. Under Mauritius-konventionen kommer reglerna dessutom automatiskt tillämpas även på tvister baserade på tidigare investeringstraktat som de undertecknade staterna ingått.

De andra staterna som hittills skrivit under konventionen är Finland, Frankrike, Kanada, Mauritius, Storbritannien, Tyskland och USA.