Expertkonferens om investeringsskydd och hållbar ekonomisk utveckling

ISDShallbarutvDen 25-27 februari 2015 samlades fler än 250 experter från hela världen i Geneve för att diskutera hur systemet för investeringsskydd fungerar och kan vidareutvecklas.

Konferensen anordnades av United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) under rubriken ”Expert Meeting on the Transformation of the International Investment Agreement Regime: The Path Ahead”. Mer specifikt ville UNCTAD belysa hur investeringstraktaten kan främja investeringar som bidrar till en hållbar utveckling.

Diskussionen kretsade kring sakliga argument för vidareutvecklandet av investeringsskydd och ISDS. Istället för att fastna i det grunda samtalet om ISDS vara eller icke vara lyckades UNCTAD få deltagarna att dyka djupare ned i frågorna som kräver samarbete mellan, och förståelse för, både investerare och stater.

Majoriteten av deltagarna uttryckte en vilja att modernisera investeringstraktaten för att både säkerställa skydd för investeraren och locka utländska investeringar. Detta är inget nollsummespel; även om politiska företrädare ibland utmålar ökade investeringar och en hållbar ekonomisk utveckling som motsägelsefulla skeenden, råder det i verkligheten en interdependens mellan investerare och stater. Ökade investeringar kan helt enkelt leda till en hållbar ekonomisk utveckling.