SCC:s Annette Magnusson: Stater måste hållas ansvariga även inom miljöområdet

green forest background in a sunny day

I en debattartikel publicerad hos Miljöaktuellt skriver SCC:s generalsekreterare, Annette Magnusson, om frihandelsavtalet mellan EU och USA och om hur tvistlösningsverktyget ISDS (Investor State Dispute Settlement) kan användas för att hjälpa det internationella miljöarbetet framåt.

“Den internationella miljörätten saknar på det stora hela effektiva verktyg för att sätta kännbar press på stater i frågor som rör hållbar utveckling och hejdad global uppvärmning. Det finns helt enkelt inget sätt att på allvar sätta kraft bakom orden i de internationella överenskommelserna. Att detta starkt begränsar miljömålens genomslagskraft på global nivå är uppenbart”, skriver Annette Magnusson.

Vidare skriver Magnusson att ISDS representerar en historisk möjlighet att  effektivt främja en global hållbar utveckling då det nu finns ett processuellt verktyg för att få detta att hända.

“Att avvisa den utveckling som ISDS står för vore en missad möjlighet för hållbar utveckling. Stater måste kunna hållas ansvariga, även inom miljöområdet”, skriver Annette Magnusson.

Läs hela debattartikeln här