Exempel på ISDS-tvist Nr. 9: Parkerings mot Litauen

COLOURBOX3540897

Vårt nionde mål är baserad på ett investeringsskyddsavtal mellan Norge och Litauen. Som vanligt är sammanfattningen baserad på fakta såsom den kommit fram i domen. Hela domen kan läsas har.

Det norska bolaget Parkerings-Compagniet (“Parkerings”) hade i slutet av nittiotalet vunnit en budgivning som gav bolaget, genom ett litauiskt dotterbolag, rätten att utveckla och sköta ett modernt parkeringssystem i Litauens huvudstad Vilnius. Budgivningen hade initierats av stadens myndigheter, som genomförde flera moderniseringsprojekt när Litauen öppnades upp efter murens fall. Utöver att bygga flera moderna parkeringshus fick det norska bolaget också den exklusiva rätten att driva in parkeringsböter.

Stadens myndigheter godkände kontraktet men landets justitiedepartement ansåg att det var olagligt att privatisera denna typ av verksamhet. Det litauiska parlamentet antog också flera lagar som påverkade kontraktet. Dessutom var opinionen kritisk till att ett utländskt bolag skulle bygga parkeringsgarage i Vilnius gamla stad.

De politiska problemen ledde till flera mindre tvister mellan det norska bolaget och myndigheterna, bland annat om de olika tillstånd som krävdes för att parkeringsgaragen skulle byggas. Ett av garagen byggdes aldrig och till slut återkallade Vilnius myndigheter hela kontraktet.

Parkerings, som förlorade mycket pengar på hela projektet, stämde Litauen under den norsk-litauiska investeringsskyddsavtalet och hävdade att landet brutit mot flera av dess bestämmelser, bland annat den om skälig och rättvis behandling av investerare.

I domen avslogs samtliga Parkerings yrkanden. Nämnden poängterade bland annat att Parkerings fick räkna med att det politiska klimatet i känsliga branscher kan komma att förändras, särskilt om man investerar i länder som genomgår stora politiska förändringar. Parkerings kunde alltså inte räkna med att det politiska läget alltid skulle vara samma som när de valde att göra sin investering.Skiljenämnden poängterade också att projektets placering i en historiskt och arkeologiskt intressant del av Vilnius rättfärdigade att det avbröts. Parkerings hade kunnat föreslå alternativa placeringar i andra delar av staden.