Investeringar i hållbar utveckling

 

kenya

The World Investment Forum hölls mellan 17-21 juli i Nairobi, denna gång med investeringar i hållbar utveckling som tema. I år attraherade forumet, som arrangeras av FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD), över 6,000 personer. Bland deltagarna fans statschefer, regeringstjänstemän, internationella organisationer, forskare och representanter för civilsamhället.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon öppnade konferensen med ett viktigt budskap:

“Nedkylningen av global handel och bristen på produktiva investeringar har ytterligare ökat klyftan mellan de som tjänar på globalisering och de som fortsätter att känna sig kvarglömda”

Ett av mötets fokus var hur det stora investeringsunderskottet i utvecklingsläneder bör åtgärdas. Enligt uppskattningar saknas cirka 2,5 miljarder dollar varje år. Företag på plats i Nairobi menade att bristande regelverk hämmar investeringar; exempelvis är det vanligt i många länder att det politiska ramverket ändras efter varje val. Det påstods också att reglerna inte hänger med den mycket snabba teknologiska utvecklingen.

Konferensen behandlade också investeringsfrågor som går bortom rent ekonomiska aspekter, såsom exempelvis genusfrågor och kunskapsklyftan. Flera regeringar vittnade om att det fortfarande är svårare för kvinnliga entrepenörer att få lån, vilket hämmar kvinnors deltagande i den globala handeln. Å andra sidan pekade bolag på att det ibland är svårt att hitta talanger eftersom utbildningssystemet på många hall är undermåligt.

En annan del av konferensen var ett seminarium om reformarbetet med internationella investeringsskyddsavtal. Regeringsrepresentanter diskuterade flera olika idéer om hur dessa avtal bäst kan förändras, bland annat genom att göra det materiella investeringsskyddet mer specifikt, tillgodose att företags samhällsansvar skrivs in i nya avtal och att göra ISDS mer tillgänglig för små och medelstora företag.

SCC var inbjudna att delta i diskussionerna och vårt skrifliga bidrag kan läsas här.