OM BLOGGEN

 

SCCbloggombloggen

OM BLOGGEN

ISDS-bloggen drivs utav Stockholms Handelskammare som fungerar som näringslivets röst i huvudstadsregionen. Vi arbetar för att hitta lösningar på regionens utmaningar inför framtiden samt för att stärka Stockholms konkurrenskraft ur ett internationellt perspektiv.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) är en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare och har utvecklats till ett av världens ledande tvistlösningsorgan.
Läs mer om SCC här!

Sedan 1980 talet har SCC även fått en unik roll som forum för tvister mellan investerare och stater. I minst 120 av idag kända så kallade bilaterala investeringsskyddsavtal anges Sverige eller SCC som forum för tvister mellan investerare och staten.
Som ett resultat är SCC den näst största institutionen i världen för så kallade ISDS-tvister.

Investor State Dispute Settlement (ISDS) är en tvistlösningsmekanism som i dag finns i drygt 3 200 bilaterala investeringsskyddsavtal som ingåtts av närmare 200 länder världen över.

ISDS är en välanvänd mekanism för situationer då en investerare anser sig blivit diskriminerad eller på annat sätt oskäligt behandlad av en stat. Vanligast är att skiljeförfarande används för att lösa tvisten eftersom det erbjuder en neutral arena jämfört med om den skulle hanteras i det aktuella landets domstolsväsende.

ISDS är även den tvistlösningsform som föreslås ingå i frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som just nu förhandlas mellan EU och USA.

Debatten kring investeringsskydd och ISDS som uppstått i och med TTIP förhandlingarna präglas av en rad missförstånd och sakliga brister.

Denna blogg ämnar därför fungera som ett forum för information och kunskap i debatten som uppstått kring ISDS.