Tag Archives: FDI

Nederländskt institut släpper rapport om kopplingen mellan BITs och investeringar

Windmill on field of tulipsNyligen publicerades en studie av Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, ett forskningsinstitut underställt det nederländska näringsdepartementet. Studien undersöker 217 länder mellan 1985 och 2011 för att söka förklara sambandet mellan BITs (bilaterala investeringsskyddstraktat) och FDI (utländska direktinvesteringar).

Studiens omfattning gör den till den största som gjorts på området. Liknande studier har tidigare gjorts, men har då varit begränsade till färre länder eller kortare tidsspann. Ett exempel på en sådan är den FN-rapport som vi tidigare diskuterat. I den nederländska studien finns dock i princip hela världen representerad under flera decennier och datan är systematiserad på ett överskådligt vis.

Rapporten, som kan läsas i sin helhet här, når bland annat följande slutsatser:

  1. Länder som sinsemellan har ratificerat en BIT investerar i genomsnitt 35 % mer än länder som inte har en BIT på plats.
  2. Effekten av BITs på investeringar skiljer sig mellan länder i olika inkomstgrupper (klassifikationerna kommer från Världsbanken). Länder som tillhör den ”övre medelklassen” i världen verkar vara de som tjänar mest på att ha BITs; ungefär dubbelt så mycket som genomsnittet. Exempel på länder i denna kategori är Rumänien, Grekland och Ungern.
  3. Om man tittar på regionnivå så är kopplingen mellan BITs och inkommande investeringar som störst om värdstaten befinner sig i Östasien, Centraleuropa eller Östeuropa.
  4. Antalet BITs mellan två utvecklade länder är cirka 500.