Tag Archives: Media

2016 års första ICSID-mål: Al Jazeera v. Egypten

satellite dishÅrets första ICSID-mål registrerades enligt ICSID:s hemsida förra veckan när det globala medieföretaget Al Jazeera, med säte i Doha, Qatar, inledde skiljeförfarande mot Egypten.

Det har länge funnits indikationer om att Al Jazeera skulle använda sig av ISDS för att få ersättning för skador som drabbade Al Jazeeras verksamhet i Egypten efter att Muslimska brödraskapet störtades under 2013. Financial Times skrev till exempel om tvisten redan den 28 april 2014.

I samband med regimskiftet anklagade det nya egyptiska styret Al Jazeera för att vara en propagandamaskin för brödraskapet, och mediebolagets redaktion drabbades av repressalier och flera journalister fängslades, något som uppmärksammades mycket i internationell media.

Al Jazeera förväntas hävda att Egyptens agerande strider mot folkrätten, med stöd av det bilaterala investeringsskyddsavtalet mellan Qatar och Egypten. Tidigare rapporter indikerade att Al Jazeera gör anspråk på cirka 150 miljoner dollar men det är fortfarande en öppen fråga i vilken utsträckning en skiljenämnd kommer att anse att pressfrihet och tryckfrihet skyddas av avtalet.

Oavsett hur tvisten går vidare så har nu strålkastarljuset riktats mot Egyptens behandling av utländsk press och målet kommer säkert att bevakas nära.