Tag Archives: sektorer

Vilka är investerarna?

Enligt tillgänglig statistik står enskilda personer och mindre företag för en fjärdedel av kända ISDS-tvister (se tidigare blogg). Det är inte bara investerarnas storlek som varierar; även de branscher som investerarna kommer ifrån visar upp en betydande bredd. De vanligaste sektorerna i en ISDS-tvist är energi och gruvor.

Men variationen av investerare som har använt sig av ISDS är mycket stor. Vi har här på bloggen exempelvis flera gånger visat på de många tvister som härrör ur investeringar i förnyelsebar energi. I samma anda har en investerare i ett miljöskyddat reservat nyligen stämt sin värdstat och hävdat att staten inte upprätthåller sin egen miljölagstiftning på ett sätt som skadar reservatet.

En titt på befintliga ISDS-mål visar att investerare kommer från alla möjliga sektorer, från kexproducenter till ekoturism-entreprenörer. Exempelvis har en investerare i pappersindustrin stämt en stat för att dess regering förbjöd importen av ett visst råmaterial, trots uttryckligt tillstånd för investeraren att importera råmaterialet.

Det finns därför ingen ”typisk investerare” utan såväl storlek som sektor varierar i stor utsträckning. Bland alla hundratals fall finns många oväntade investerare som endast har gemensamt att de gjort långsiktiga, affärsmässiga åtaganden i ett främmande land och upplever sig ha blivit felbehandlade av det landets myndigheter.