Tag Archives: utvecklingsland

Akademisk studie av ISDS-mål avfärdar snedvridning i utfall

IsdsbiasedI en vetenskaplig artikel nyligen publicerad i Virginia Journal of International Law tar den amerikanska juridikprofessorn Susan D. Franck ett ovanligt empiriskt grepp på ISDS. Genom att studera alla publicerade ISDS-domar fram till januari 2012 lyckas hon ge ett statistiskt underlag till diskussionen om internationellt skiljeförfarande i tvister mellan investerare och stater gynnar vissa länder mer än andra. I artikeln analyseras noggrant utfallet av samtliga domar, vilket sedan bearbetas statistiskt för att nå ett antal slutsatser.

Den huvudsakliga slutsatsen är att stater, som ju oftast vinner tvisterna, vinner oberoende av sin utvecklingsnivå; det spelar alltså mindre roll om det är en ”rik” eller ”fattig” stat som är svarande. Enligt artikelförfattaren bör man i stället titta på andra faktorer för att förstå vad som påverkar utfallet i ISDS-tvister, som exempelvis staters demokratiska nivå eller inhemska politiska klimat. Men den råa datan ger inget stöd för att mer utvecklade stater är mer framgångsrika än mindre utvecklade stater.

En annan aspekt av artikeln är att den sätter ISDS-siffrorna i perspektiv. Precis som liknande, mindre systematiska studier visar artikeln exempelvis att stater vinner i större utsträckning än investerare. Dessutom, även när investerare vinner, får de i genomsnitt 30 % av det skadestånd de åberopar.

Med denna omfattande studie i bagaget blir det förhoppningsvis svårt att i framtiden påstå att ISDS som system är antingen ”pro-investor” eller ”pro-state”. Den juridiska verkligheten är betydligt mer komplicerad och balanserad än så.